woordje van de voorzitter

Het ont-moetingscentrum tVaartje is sinds 2009 een pop-up organisatie van HandicapART vzw . Het is een project met een hart voor kunst en ‘Bijzondere Kunstenaars’.  Onze blinde en slechtziende kunstenaars tonen hun verrijking in tactiele kunstbeleving. Het zien en voelen van materie leert de bezoeker kijken met het hart. Ook talrijke amateurkunstenaars en workshop-lesgevers tonen hun passie voor kunst in al zijn aspecten.

Het  kunstwerk dat hier echter de meeste aandacht verdient is niet een beeld, noch een schilderij of een gedicht, maar de vriendschap, de samenhorigheid en het vertrouwen van onze kunstenaars en de vele vrijwilligers die zich belangeloos met veel passie inzetten voor HandicapART vzw. Zij laten de bezoekers binnentreden in een wondere wereld van rust in een oase van bedrijvigheid.  Zij zijn van onschatbare waarde voor ons project en verwelkomen u graag deze zomer. Hierbij dan een oprechte dank aan allen die van tVaartje een mooie, warme plaats maken waar bezoekers .... gasten en vrienden worden. 

Ingrid Vandamme, voorzitter HandicapART vzw 

onze missie

onze missie

HandicapART vzw wil een platform zijn voor bijzondere kunstenaars die op een actieve manier de bezoekers betrekken bij hun kunstbeleving.  Kunstenaars met een (visuele) beperking krijgen een atelier en ruimte ter beschikking om samen met andere (amateur)kunstenaars aan kunst te doen en hun tactiele meerwaarde in kunst om te zetten. 

Elke zomer krijgen bijzondere kunstenaars in Lissewege de plaats, de ruimte en de tijd om aan het brede publiek hun beleving van kunst te demonstreren. Ze werken op het artiestenterras, houden er een vrij atelier en exposeren hun creaties. Bezoekers worden ook geïnformeerd over de leefwereld van blinde en slechtziende kunstenaars via de Blind Village Walk, de Art Dark Room en de Poetry in the dark. 

Onze kunstenaars kunnen zo hun capaciteiten en talenten ontwikkelen. Ze tonen op die manier hun kracht, hun gaven en potenties om diverse obstakels te overwinnen. 

woordje van onze kunstenaars

Er zijn van die momenten in het leven die we het liefst zou willen vasthouden om er later nog eens aan terug te denken. Die momenten beleven we in tVaartje te Lissewege. Daar kunnen we onze passie voor kunst delen met de talrijke bezoekers en met andere kunstenaars. We hebben er een atelier en expo-ruimte ter beschikking in de zomermaanden. We hopen u te mogen ontmoeten deze zomer. 

Privacy verklaring

HandicapART vzw  vindt privacy belangrijk. We hechten waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. We verbinden ons ertoe deze te verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)